Sunday, August 14, 2011

PRACA NAUKOWA

Publikacje:
1. Molendowski E., Polan W. (2007), Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Kraków.
2. Molendowski E., Polan W. (2009a), Handel wewnątrzgałęziowy nowych państw – przed i po akcesji, „Wspólnoty Europejskie”, Nr 4 (197), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s.10-19.
3. Molendowski E., Polan W. (2009b), Konkurencyjność gospodarek nowych państw członkowskich na jednolitym rynku europejskim, „Wspólnoty Europejskie”, Nr 5 (198), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s.32-39.
4. Molendowski E., Polan W. (2010), Intra-Industry Trade and Revealed Comparative Advantage: Empirical Analysis of New Members State`s Economic Competitiveness (UE-8) on a Single Market between 2000 and 2007, w: Kovács P., Szép K., Katona T., Proceedings of the Challenges for Analysis of the Economy, the Business, and Social Progress, Unidocument, Szeged, s.133-156.
5. Polan W. (2010a), Rynek marek własnych a internacjonalizacja działalności biznesowej. Analiza przypadku: firma browarnicza Van Pur S.A., „Nauka i Gospodarka” 2010/3, Kraków, s.51-62.
6. Polan W. (2010b), Zmiany podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej przed i po akcesji, w: J.Misala (red.), Teoria i polityka wzrostu gospodarczego – osiągnięcia i doświadczenia, CeDeWu, Warszawa, s.67-80.
7. Molendowski E., Polan W. (2010), The Countries of Central and Eastern Europe: Did Accession to EU Help to Overcome the Effects of Global Crisis?, "Gentes & Nationes"Zeszyt 2/2010, Bielsko Biała 2010, s.97-120.
8. Molendowski E., Polan W. (2012), Procesy dostosowawcze nowych państw członkowskich (UE-10) w kierunku jednolitego rynku - analiza zmian podobieństwa struktur handlu zagranicznego w latach 1999-2011, w: P. Misztal, W. Rakowski (red.), Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa, s.33-52.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych:
1. Referat: Intra-Industry Trade and Revealed Comparative Advantage: Empirical Analysis of New Members State`s Economic Competitiveness (UE-8) on a Single Market between 2000 and 2007 na konferencji: “Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress” International Scientific Conference, Szeged (Hungary), November 19-21, 2009.
2. Referat: Zmiany podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich przed i po akcesji do UE na konferencji: „Handel i finanse międzynarodowe a wzrost gospodarczy”, Radom, 21-22.06.2010.
3. Panelista i referent: The countries of Central and Eastern Europe: whether accession to EU helped to overcome the effects of global crisis podczas dyskusji panelowej Young Europe Forum – panel ekonomiczny pt. "Central and Eastern Europe's Struggle with Global and Economic Crisi: Different Ways Perspectives and Attitudes" zorganizowanej przez Klub Jagielloński, Kraków, 22.09.2010.

No comments: